Novinky

Mimořádný termín (2. kolo) přijímacího řízení do magisterských studijních programů pro studium v akademickém roce 2024/2025

Pro uchazeče a uchazečky

Děkan v souladu s Podmínkami pro přijetí do magisterských programů pro akademický rok 2024/2025 vyhlašuje mimořádný termín přijímacího řízení do studia v magisterských programech:

Termín zahájení přijímání přihlášek

10. 6. 2024

Termín ukončení přijímání přihlášek (poslední možnost přihlášku vyplnit, zaplatit a doručit případné dokumenty týkající se prominutí přijímací zkoušky)

16. 8. 2024

Termín přijímací zkoušky do magisterského studia

2. - 6. 9. 2024

Termín zápisu do studia 1. ročníku MS

11. 9. 2024

Průběh přijímacího řízení je určen Směrnicí děkana (mimo terminy přijímacího řízení z odstavce VII., v tomto mimořádném termínu přijímacího řízení platí výše uvedená data).

Detailní informace k přijímací zkoušce najdete na ve Směrnici děkana.

V Praze dne 7. června 2024

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D., děkan ČVUT FEL

Poznámka: Do mimořádného termínu přijímacího řízení (tzv. 2. kola) je nutné podat novou přihlášku bez ohledu na to, zda již byla na FEL přihláška podána v letošním roce

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk