Business informatics

Informační technologie jsou čím dál složitější, komplexnější a provázanější s každodenním životem. Proto roste potřeba samotným technologiím nejen rozumět, ale také pochopit jejich význam, vhodnost a účelnost použití v reálném životě.

‍Tato specializace v sobě kombinuje znalosti aplikované informatiky, ekonomiky a řízení. Studium vám bude vyhovovat, pokud vás zajímá IT, ale místo programování chcete spíš analyzovat, navrhovat řešení nebo vést tým vývojářů. Získáte průřezové znalosti ze všech klíčových oblastí IT technologií doplněné o odborné znalosti. Díky tomu dokážete propojit informační technologie se světem kolem nich. Naučíte se analyzovat a popsat potřeby, definovat požadavky a vyhodnotit přínos navržených řešení. Včetně finanční a marketingové analýzy.

Garant specializace

Studijní plán

Co se naučíte?

  • Vyvíjet a analyzovat informační systémy.
  • Analyzovat podnikové procesy.
  • Vést menší vývojové týmy.
  • Zabývat se datovou analytikou na juniorních pozicích.
  • Zvládnout detailní IT analytiku.
  • Osvojit si principy IT konzultací.

Výuka je založena na projektovém přístupu a průběžné prezentaci výstupů, simulující komunikaci mezi informatiky, zadavateli a uživateli.

Přijímací řízení

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk