Počítačové inženýrství

Absolventi a absolventky magisterské specializace Počítačové inženýrství získají během studia hlubší znalosti především v oblasti architektury počítačů, návrhu HW i SW řídících systémů, paralelních a distribuovaných výpočtů a optimalizace výkonu počítačového kódu.

Garant specializace

Studijní plán

Co se naučíte?

  • Výuka je zaměřena na hluboké pochopení principů moderních počítačových systémů používajících se v současném průmyslu a nadčasových souvislostí. Osnovy předmětů jsou navrženy tak, aby reflektovaly požadavky nejlepších firem v oboru.
  • Výuku programu zajišťuje špičkové výzkumné centrum Industrial Informatics Research Center, společné pracoviště Katedry řídicí techniky a Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky.
  • Uplatníte se jako analytici*čky a vývojáři*ky informačních, embedded a komunikačních technologií pro prakticky libovolné počítačové či průmyslové odvětví.

Přijímací řízení

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk