Umělá inteligence

Absolventi a absolventky specializace získají hluboké znalosti o širokému spektru technik umělé inteligence a budou je umět efektivně aplikovat v praxi. Seznámí se mimo jiné s metodami statistického a symbolického strojového učení, technikami plánování v deterministických a stochastických prostředích, a algoritmy pro automatické dokazování. Studující také získají vhled do problematiky multi-agentních systémů a inteligentní robotiky.

Garant specializace

Studijní plán

Co se naučíte?

  • Teoretické schopnosti využijete jak v informatické praxi, tak i ve výzkumu, například v rámci následného doktorského studia. 
  • Znalosti umělé inteligence naleznou uplatnění v široké řadě aplikačních domén jako jsou například podpora rozhodování v obchodu, plánování výroby, vývoj pokročilé automatizace, robotika a autonomní řízení, optimalizace dopravních systémů, zabezpečení fyzických a kybernetických systémů, inteligentní marketing, doporučovací systémy, optimalizace investičních strategií apod.
  • Techniky hlubokého učení vám umožní dosáhnout úspěšnosti srovnatelné s člověkem v úlohách rozpoznávání objektů v obraze či při hraní her jako je například go. 
  • Díky tomu napříč celým technologickým průmyslem dramaticky vzrostla poptávka po odbornících v oboru umělé inteligence, což absolventům a absolventkám, rozhodnou-li se opustit akademickou sféru, slibuje velmi atraktivní pracovní uplatnění jak v tuzemsku, tak v zahraničí.

Přijímací řízení

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk