Bioinformatika

Absolventi a absolventky budou schopni analyzovat rozsáhlé soubory biologických dat, zejména dat molekulárních.

Garant specializace

Studijní plán

Co se naučíte?

  • Budete se na základní úrovni orientovat v molekulární biologii, bude rozumět jejím cílům a povaze strukturovaných i nestrukturovaných dat, která obor vytváří: DNA sekvence, struktury bílkovin, data exprese, interakce mezi bílkovinami, resp. bílkovinami a DNA, atd. 
  • Stanete se odborníkem nebo odbornicí na statistické vyhodnocení výše uvedených dat a také na pokročilé metody dolování dat použitelné pro tyto rozsáhlé a heterogenní databáze. Uplatnění najde v komerční sféře  i výzkumu (doktorské studium, biologická a medicínská pracoviště AV).
  • Stanete se expertem nebo expertkou, co se zabývá shromažďováním, analýzou a vizualizací rozsáhlých souborů molekulárně-biologických dat. Soustředí se na in silico (počítačové) vyhodnocení či doplnění dříve provedených in vitro (laboratorních) experimentů.

Přijímací řízení

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk