Datové vědy

Absolventi a absolventky budou rozumět technikám ukládání a vyhledávání strukturovaných i nestrukturovaných dat v prostředí webu, relačních databází a dalších typů databází a metodám pro reprezentaci znalostí, jako jsou grafické pravděpodobnostní modely a ontologie.

Garant specializace

Studijní plán

Co se naučíte?

  • Budete rozumět softwarovým technikám zpracování velkých, různorodých, měnících se a distribuovaných datových množin (big data).
  • Budete umět ze souborů dat získávat znalosti pomocí statistických přístupů, data miningu, strojového učení a vizualizace.

Přijímací řízení

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk