Kybernetická bezpečnost

Absolventi a absolventky specializace budou schopni vyhodnocovat zranitelnost a zabraňovat bezpečnostním hrozbám ohrožujícím počítačové systémy. Vzhledem k rostoucí složitosti a variabilitě útoků vůči klasickým sítím, ale ve stále větší míře také vůči telekomunikačním sítím, řídícím systémům v dopravních prostředcích i běžné elektronice, bude absolvent připraven řešit problémy často nově objevované a doposud nedokumentované.

Garant specializace

Studijní plán

Co se naučíte?

  • Zorientujete se ve vybraných oblastech softwarového inženýrství, síťových technologií, statistického modelování, s důrazem na technologicky specifické oblasti zahrnující mechanismy nákaz a útoků, šifrování, sandboxingu, forensické analýzy, penetračního testování, odhalení a obrany proti odhalení, metody signaturové a behaviorální detekce.
  • Absolventi a absolventky naleznou uplatnění zejména v komerčním prostředí, obor poskytuje dostatečnou šířku i pro pokračování doktorandským studiem.

Přijímací řízení

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk