Počítačové vidění a digitální obraz

Specializace poskytuje znalost moderních metod automatického zpracování a analýzy digitálního obrazu a videa a metod porozumění obrazu a počítačového vidění.

Garant specializace

Studijní plán

Co se naučíte?

  • Během studia narazíte na tyto předměty: Digitální obraz, kde se naučíte základní techniky zpracování diskrétního obrazu, Geometrie počítačového vidění a grafiky, kde se naučíte efektivnímu jazyku pro popis geometrických vztahů mezi objekty, Metody počítačového vidění, kde si osvojíte pokročilé metody pro vyšší úlohy počítačového vidění, Trojrozměrné počítačové vidění, kde si postavíte systém pro virtualizaci reality, Výpočetní geometrie, která vám otevře okno do efektivity geometrických výpočtů.
  • Absolventi a absolventky budou rozumět metodám pro segmentaci a reprezentaci obrazu, pro rozpoznávání a učení, pro detekci a sledování objektů v obrazech a videu, geometrii soustav perspektivních kamer a metodám získávání trojrozměrných modelů z obrazů.
  • Najdete uplatnění zejména v aplikačním výzkumu a vývoji. Můžete také pokračovat na českých nebo zahraničních univerzitách v doktorském studiu v oboru počítačového vidění nebo příbuzném.

Přijímací řízení

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk