Vedení fakulty

Vedení FELu má na starosti koordinaci a metodické vedení všech studijních záležitostí, od vhodného nastavení přijímacího řízení až po zdárné ukončení studia. Do repertoáru vedení fakulty patří také rozvoj prezenčních studijních programů vzhledem k požadavkům vysokoškolského vzdělávání a v souladu s očekáváním zájemců a zájemkyň o studium.

Děkan

Sekretariát děkana

Dita Květová, Ing. Radka Šmajsová

Tajemník

Proděkani

Za stránku zodpovídá: Ing. Radka Šmajsová