Interakce člověka s počítačem

Absolventi a absolventky specializace získají hluboké znalosti o interakcích mezi člověkem a počítačovými systémy. Osvojí si řadu metod a technik v souladu se standardem UCD (ISO 9241-210) pro efektivní návrh a vývoj uživatelských rozhraní. Naučí se analyzovat interakci člověka s počítačem z různých pohledů: vývoj software, ergonomie, vizuální a interakční design, použité technologie a psychologické aspekty (např. uživatelský prožitek, akceptance, uspokojení, kognitivní zátěž, problematika důvěry).

Garant specializace

Studijní plán

Co se naučíte?

  • Absolventi a absolventky najdou zejména uplatnění v SW firmách, které vyvíjí produkty ve vysoce konkurenčním prostředí, jako jsou podnikové systémy nebo mobilní aplikace, či ve firmách vyvíjejících složité systémy vyžadující komplexní a netradiční interakci s člověkem. 
  • Příkladem mohou být rozhraní ke složitým analytickým nástrojům, autonomním strojům a systémům, či kolaborativním systémům.
  • Další oblastí uplatnění je návrh systémů elektronické komunikace se státními institucemi a úřady (e-government), zejména s ohledem na seniory či postižené uživatele.

Přijímací řízení

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk