Počítačová grafika

Tato specializace nabízí největší rozsah výuky Počítačové grafiky v ČR. Její absolventi a absolventky získají hluboké znalosti z oblasti programování a efektivního využívání počítačové grafiky a příbuzných oborů.

Garant specializace

Studijní plán

Co se naučíte?

  • Osvojíte si znalosti virtuální reality (tvorba virtuálních prostředí pro technické, medicínské a jiné aplikace) a v řadě dalších aplikačních oblastí zahrnujících mimo jiné i efektivní používání GPU pro zpracování vizuálních informací. 
  • Naleznete uplatnění v široké škále oblastí: filmový, herní a reklamní průmysl (animace, 2D a 3D modelování a zobrazování), vizualizace (visual data mining, vizualizace informací, vizualizace simulačních procesů, apod.). 
  • Naši absolvující nacházejí uplatnění i ve firmách jako Google, Nvidia, Adobe, Warhorse Studios, ŠKODA a další.
  • Budete též připraveni na případnou výzkumnou kariéru v oboru počítačové grafiky. 

Přijímací řízení

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk