Softwarové inženýrství

Absolventi a absolventky specializace získají pokročilé znalosti v oblasti návrhu a implementace komplexních softwarových systémů. Důkladně se seznámí s principy a metodami tvorby software využívajících moderních paralelních a distribuovaných architektur pro náročné výpočty a zpracování rozsáhlých dat.

Garant specializace

doc. Ing. Miroslav Bureš, Ph.D.

Garant a tutor programu Softwarové inženýrství a technologie

Studijní plán

Co se naučíte?

  • Velký důraz bude kladen i na metody zajištění kvality a bezpečnosti vyvíjeného software.
  • Absolventi a absolventky specializace budou rozumět tvorbě software na všech úrovních, od návrhu celkové architektury softwarových systému, přes design jednotlivých softwarových modulů až po vytváření efektivního, udržovatelného a přepoužitelného zdrojového kódu.
  • Na pracovním trhu se uplatní především jako programátoři*ky, designéři*ky a architekti*ky softwaru s vysokými nároky na efektivitu, bezpečnost a škálovatelnost.

Přijímací řízení

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk