Děkanát

160 00 Praha 6, Technická 2
tel. 224 351 111 (ústředna), fax 224 310 784

Sekretariát děkana

Dita Květová
Ing. Radka Šmajsová
tel. 224 352 016, 224 352 015, 224 310 386
e-mail: sekretariat@fel.cvut.cz

Oddělení vnějších vztahů - PR

vedoucí: Ing. Mgr. Radovan Suk
tel. 224 353 931
e-mail: sukradov@fel.cvut.cz

Ing. Jan Sláma

tel: 224 352 007
e-mail: slamajan@fel.cvut.cz

 

Otakar Vlček

tel. 224 352 360
e-mail: vlcekota@fel.cvut.cz

Zaměstnanecké oddělení

vedoucí: Ing. Kateřina Dřímalová
tel. 224 352 019
e-mail: drimakat@fel.cvut.cz

Marta Bělecká
Pavla Hošková
Věra Kabourková
Ivana Rybová
Ing. Veronika Dřímalová
Sofie Vrbová

Studijní oddělení

vedoucí: Ing. Helena Šislerová
tel. 224 353 971
e-mail: sislehel@fel.cvut.cz

Ivana Býmová
Renata Fialová
Ing. Hana Matunová
Barbora Sovová
Daniela Svobodová
Iveta Turková
Ing. Pavel Máša, Ph.D.
Ing. Martin Hlinovský

Oddělení pro vědu a výzkum

vedoucí: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.
tel. 224 353 933
e-mail: mottlpat@fel.cvut.cz

MSc. Jitka Anderssonová
Mgr. Karolína Bambousová
Věra Červenková
Ing. Ludmila Dohnalová
Mgr. Sylvie Fotevová
Ing. Kamila Gregorová
Bc. Petr Hájek
Ing. Jiří Herinek
Dr. Ing. Libor Husník
Lucie Bejčková Kafková
Šárka Kolouchová, DiS.
Renata Kroutilíková
Ludmila Mikšovská
Ing. Milena Mlíkovská
Ing. Pavel Náplava, Ph.D.
Ing. Romana Pikulová, Ph.D.
Helena Weigelová
Ing. Eva Zbožínková

Ekonomické oddělení

vedoucí: Ing. Lenka Mejzrová
tel. 224 352 070
e-mail: mejzrlen@fel.cvut.cz

Ivana Němcová
Dana Pulkertová
Irena Tkadlečková
Jana Švejdová
Mgr. Dagmar Vondráčková

Pokladna

Oddělení finanční účtárny

vedoucí: Mgr. Bernard Irategeka
tel. 224 353 918
e-mail: irateber@fel.cvut.cz

Vladislava Tarantíková

Ing. Libuše Bungová
Eva Hýsková
Helena Musilová
Milena Vyskočilová

Oddělení nákupů a veřejných zakázek

vedoucí: Ing. Petr Haba
tel. 224 357 345
e-mail: xhaba@fel.cvut.cz

Mgr. Lucie Caltová
Ing. Miroslava Lebedová
Marcela Charvátová
Ing. Viktor Veselý

Oddělení technicko provozní

vedoucí: Ing. Petr Ezr
tel. 224 352 032
e-mail: ezrpetr@fel.cvut.cz

Lenka Hájková
Tomáš Musil
Lenka Vožická

Podatelna

Irena Klatovská
Jaroslava Černá
tel. 224 352 035

Technik bezpečnosti práce

Ing. Kateřina Chocová
tel. 224 355 959
e-mail: chocokat@fel.cvut.cz

Technik požární ochrany

Ing. Kateřina Chocová
tel. 224 355 959
e-mail: chocokat@fel.cvut.cz

 

Centra a laboratoře

13393 Centrum znalostního managementu

Tel.: (+420) 22435 3708

E-mail: 13393@fel.cvut.cz

Vedoucí: Ing. Jan Kočí

 

Za obsah odpovídá: Ing. Radka Šmajsová