Děkanát

166 27 Praha 6, Technická 2
tel. 224 351 111 (ústředna), fax 224 310 784

Sekretariát děkana

Dita Květová
Ing. Radka Šmajsová
tel. 224 352 016, 224 352 015, 224 310 386
e-mail: sekretariat@fel.cvut.cz

Oddělení vnějších vztahů - PR

vedoucí: Ing. Mgr. Radovan Suk
tel. 224 353 931
e-mail: sukradov@fel.cvut.cz

Otakar Vlček
tel. 224 352 360
e-mail: vlcekota@fel.cvut.cz

Zaměstnanecké oddělení

vedoucí: Ing. Kateřina Dřímalová
tel. 224 352 019
e-mail: drimakat@fel.cvut.cz

Marta Bělecká
Pavla Hošková
Věra Kabourková
Ivana Rybová
Ing. Veronika Dřímalová
Sofie Vrbová

Studijní oddělení

vedoucí: Ing. Helena Šislerová
tel. 224 353 971
e-mail: sislehel@fel.cvut.cz

Ivana Býmová
Renata Fialová
Ing. Hana Matunová
Barbora Sovová
Daniela Svobodová
Iveta Turková
Mgr. Ivana Pilarčíková, Ph.D.
Ing. Pavel Máša, Ph.D.
Ing. Martin Hlinovský

Oddělení pro vědu a výzkum

vedoucí: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.
tel. 224 353 933
e-mail: mottlpat@fel.cvut.cz

MSc. Jitka Anderssonová
Mgr. Karolína Bambousová
Věra Červenková
Ing. Marie Duchoslavová
Bc. Petr Hájek
Mgr. Helena Hakenová
Ludmila Mikšovská
Renata Kroutilíková
Helena Weigelová
Ing. Eva Zbožínková

Ekonomické oddělení

vedoucí: Ing. Lenka Mejzrová
tel. 224 352 070
e-mail: mejzrlen@fel.cvut.cz

Ivana Němcová
Dana Pulkertová
Irena Tkadlečková
Alena Turková
Mgr. Dagmar Vondráčková

Oddělení finanční účtárny

vedoucí: Mgr. Bernard Irategeka
tel. 224 353 918
e-mail: irateber@fel.cvut.cz

Vladislava Tarantíková

Ing. Libuše Bungová
Eva Hýsková
Helena Musilová
Milena Vyskočilová

Oddělení nákupů a veřejných zakázek

vedoucí: Ing. Petr Haba
tel. 224 357 345
e-mail: xhaba@fel.cvut.cz

Mgr. Lucie Caltová
Ing. Miroslava Lebedová
Marcela Charvátová
Ing. Viktor Veselý

Oddělení technicko provozní

vedoucí: Ing. Petr Ezr
tel. 224 352 032
e-mail: ezrpetr@fel.cvut.cz

Lenka Hájková
Tomáš Musil
Lenka Vožická

Podatelna

Irena Klatovská
Jaroslava Černá
tel. 224 352 035

Technik bezpečnosti práce

Ing. Kateřina Chocová
tel. 224 355 959
e-mail: chocokat@fel.cvut.cz

Technik požární ochrany

Ing. Kateřina Chocová
tel. 224 355 959
e-mail: chocokat@fel.cvut.cz

 

Centra a laboratoře

13393 Centrum znalostního managementu

Tel.: (+420) 22435 3708

E-mail: 13393@fel.cvut.cz

Vedoucí: Ing. Jan Kočí

 

Za obsah odpovídá: Ing. Radka Šmajsová